Opkomende activiteiten

maandag 31 januari - All Day
uiterste inleverdatum spelregels en voorspellingsronde
----------------------------------

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Heb je contact gehad met iemand met corona, check dan op de site van de Rijksoverheid of je in quarantaine moet. Over het algemeen geldt dat je niet in quarantaine hoeft als:

  • Je de afgelopen 8 weken positief bent getest en je geen klachten hebt
  • Je meer dan een week geleden een boostervaccinatie hebt gehad en geen klachten hebt

 

OLDENZAAL - Voormalig toparbiter Björn Kuipers is benoemd tot erelid van de scheidsrechtersvereniging Noordoost-Twente. Uit handen van secretaris Jos Engbers ontving de onlangs gestopte scheidsrechter het beeldje en de oorkonde die bij het erelidmaatschap horen. Het nieuwe erelid kreeg door Chris Kleinhaarhuis (eveneens erelid) alle lof toegezwaaid voor zijn imposante carrière op de internationale voetbalvelden: „Stoppen op het hoogtepunt, een tigtal grote finales gefloten, wereldtopper. Een uithangbord voor onze scheidsrechtersvereniging door jouw conditie, spelregelkennis en persoonlijkheid.”

Inlogformulier